Tuesday, 27 August 2013

~~~~အာေခ်ာင္ေသာေမာ္စီ နွင္႔ မူဘာရတ္~~~~


~~~~အာေခ်ာင္ေသာေမာ္စီ နွင္႔ မူဘာရတ္~~~~

အရပ္စပါရင္းဟု အေနာက္မီဒီယာမ်ားေခၚဆိုေသာ ဆႏၵၿပပြဲမ်ား အီဂ်စ္ နိုင္ငံသို႔ကူးစက္လာရာမွ အီဂ်စ္နိုင္ငံမွ အေနာက္အုပ္စု၊အေရွအုပ္စုနဲပါ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆတ္ဆံေရးတည္ေဆာက္နိုင္ခဲၿပီး အရပ္-အစေရး စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သည္ထိ စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ႔ေသာ သမတ မူဘာရတ္ အာဏာလက္လြတ္ကာ အစြန္ေရာက္မ်ားၾကီးစိုးသည္ မူစလင္ပါတီၾကီး အာဏာရရိွခဲ႔ၿခင္းမွာ အေနာက္ကမၻာနွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ ကြန္ၿမဴနတီမ်ားၾကား ရတက္မေအးစရာၿဖစ္လာေစခဲသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားတည္းမွတခုၿဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲအေနၿဖင္႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား အေၾကာင္းမဲ တုိက္ခုိက္ၿခင္း၊ နိုင္ငံတြင္းလက္ထက္နိုင္ေသာ ပ်ည္းမွ်အသက္ကို ၁၈ နွစ္မ ၉ နွစ္သိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ဘာသာေရးေရွးရိုးစြဲမ်ားမွ ၾက်ုိးစားလာၿခင္း၊ အဓိက အေနၿဖင္႔ သမတသစ္ ေမာ္စီ မွ ကုလသမက ညီလာခံတြင္ မြတ္စလင္ ဘာသာအား ေ၀ဖန္ေၿပာဆိုမူမ်ား ကမၻာေပၚတြင္ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေၾကာင္း ၄င္းအခ်က္ကိုလံုး၀ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မိန္းခြန္းေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ (၄င္းမွ် သံတမာန္ နည္းပရိယရ္ၾကီးစိုးၿပီး ကမၻာဗိုလ္ထု အလည္တြင္ မိမိ သိက္ခါကို ကိုယ္တိုင္ခ်ခဲ႔ကာ ကိုယ္ခ်ီးထုတ္ကို ကိုယ္တိုင္ဖြင္႔ခ် သည္လုတ္ရပ္ၿဖစ္သည္နွင္႔ အညီ အီဂ်စ္ နိုင္ငံ၏ လက္ရိွေၿခလွမ္းမ်ားသည္ ေရွးရိုစြဲ အယူ၀ါဒ ၿပန္လွည္ေမြးဖြားလာနိုင္မည္ေဒသ အၿဖစ္ရုပ္လံုးေပၚလာပါေတာသည္၊။

၄င္းအေၿခအေနကို ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္တြင္ စစ္ေက်ာင္းတက္လာၾကသည္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားနွင္႔ အေနာက္နိုင္ငံစစ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ဘြဲ႔ရခဲ႔ တပ္မွဴးမ်ားက ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္လာခဲ႔ၿပီး (အခြင္႔ေကာင္းယူခဲ႔ၿပီး) အာဏာသိမ္းလိုက္ပါေတာသည္။ အေၿခခံ အားၿဖင္႔စည္းစားမည္ဆိုေသာ္ ယင္းကဲ႔သို စင္းလံုးေခ်ာ မဟုတ္သည္တိုင္ေအာင္ ေအာင္ၿမင္ခဲ႔ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းနိုင္ရန္ အီဂ်စ္ စစ္တပ္တြင္႔အေတြအၾကံဳမရိွပါ။ ေအာင္ၿမင္မူအရိွဆံုးေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးၿဖစ္သည္ နာဆာ မွာလည္းလူထု အေၿခၿပဳမွတဆင္႔ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာသူပါ။ ေနာက္တခ်က္ အေနၿဖစ္ ရွရွားနွင္ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စုတြင္ပညာသင္လာေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တို႔ကိုလည္း ရွရွား အၾကံေပးမ်ားက အာဏာသိမ္းနိုင္ရန္ အၾကံေပးၾကသည္ ဆိုၿခင္းမွာလဲ လံုး၀ မၿဖစ္နိုင္ပါ၊ ရွရွား သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ တၾကိမ္တခါမွ စစ္တပ္မွ( အလံုးစံု) အာဏာသိမ္းၿခင္းမရိွခဲပါ။( ဒီေနရာမွာေတာ႔ ရွရွားေတြ လူလည္ေတြ႔ေနာ္ )။ ဒီလိုဆိုရင္ စစ္အာဏာသိမ္းနိုင္ေအာင္ဘယ္သူ၊ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေနာက္ကြယ္က ကူညီခဲ႔သလဲ……
အက်ည္းခ်ံဳရေသာ္ မၾကာမွီက အာဏာသိမ္းအစိုးရက သမတေဟာင္း မူဘာရတ္ ကို အက်ည္းေထာင္မွ ထုတ္ၿပီး အိမ္သို႔ၿပန္ပိုလိုက္ပါတယ္။ မူဘာရတ္ လက္ထက္မွာ မဟာရန္သူေတာ္ၾကီး အေမရိကန္ ဆီက လက္နက္ေတြ၀ယ္ယူနိုင္ခဲ႔တဲ႔အၿပင္ စစ္ေရေလက်င္မူအစီအစဥ္ေတြ ဗိုလ္ေလာင္းေက်ာင္းသားေတြ႔ စဥ္ဆတ္မၿပတ္ပိုနိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက စတင္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြတ္ေပးခဲ႔တာပါ။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ မူဘာရတ္ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူရိွသလဲ ။အာေခ်ာင္တဲ႔ ေမာ္စီ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူရိွသလဲ ဆိုတာ သဲသဲ ကြဲကြဲ ၿမင္မိမယ္လိုထင္ပါေၾကာင္း။ ။

(မိုက္ကယ္ ရန္ကင္း)

No comments: