Saturday, 27 December 2008

အသွ်င္...၅...


-အိုေမတၱာသွ်င္........ေလထုကို...စား၍...က်ြနု္ေတာ္ကို...
ထုဆိုက္...ခရယ္...ပုဂၢိဳလ္...သည္...ဇာသို႔...ပါလဲ....
ေအ႔...ခုထိ...လမ္းတိ...မဆံုးဇီ...ရ...ခမ္းသိမ္႔ေၾကာင္႔....စီရင္နီတံုးလား....
-အိုေမတၱာသွ်င္.........တခါေလ႔... နွတ္စကား...မဆိုဖူးေသာ...
ထိုသူ၏...ရိွဳင္းၿပမူသည္...က....မီးေလာင္ၿပင္က....အမိမဲ႔အဘုေခ်ကို....
.မီးခိုလံုးတိနဲ...မိွူင္းတိုက္ထားပိုင္ပါရာ.....
-အိုေမတၱာသွ်င္.....မၿပံဴးတတ္္တယ္...မ်က္နွုာနဲ...ရီဓာတ္ဆုတ္ခန္းနီရယ္....
က်ြန္ွုပ္ခနၱာ...မွာ....ပန္းပ်ိဳးသူ....အသွ်င္...ေမတၱာလကၤာနဲ...သိဂၤါရတရား...
ေအာက္ကိုေရာက္ဇီခဗ်ယ္...
-အိုေမတၱာသွ်င္....က်ြန္ုပ္၏...၀ိညည္႔သည္... ညဥ့္အခါ၌ပင္..
အာကာ...ခုနိွုက္ထပ္..တက္၍...
နိဗါန္ ...တတူတူ...ကူးရဇီေၾကာင္း...ေတာင္းဆုၿခီြမိလီေရ....

Wednesday, 24 December 2008

အသွ်င္... ၄


မိုးထ..တိ...
အိတ္ဖန္ေစာင္႔...မွာ...
အေပ်ာ္ဆံုး...အိမ္မက္...
ၿပာသိုလ...၁၂ ရက္..

Thursday, 4 December 2008

အသွ်င္


-ပန္း အ ေပါင္းရိုသည္
္ညီညာစြာ တန္းစီ၍
သိုတ္စါ အဓိဋါန္ ကို ...
သံၿပိဳႈင ္ ရႊတ္ဆု ိကက္ လီ ၏..........

""""""အ က်ြန္ရုိ့ သည္...
သခင္မ..အလုိက်
ခယ ၀ပ္တြား၍
အသွ်င္ ...ထံပသို့
သိဂၤါရ တရား က
ိုေဆာင္ၾကည္း ပီးပါမည္..ဟု
ုအဓိဋာန္ ၿပဳပါ၏ .....""""

ပမာ


-ပ်ံသင္စ...ငွက္္ေခ်မွာ
လႊင္ပါလာ...ကမ္းပါးစြန္းက
အေတာင္္တိ...မစံုရဘဲ
လွဴးလိန္းတခါ...
ငိုႀကြီးနီရ...

-ပူျပင္းရယ္...
မြတ္သိတ္မႈႏွဲ
အရိပ္မဲ...သလာျပင္မွာ
ကိုးရားမဲ...
ညဥ့္ဆုိးတိက
အလွ်ံညီွည.ီွ..ေတာက္ေလာင္နီယင္...

-လက္တဲြကူ...ေဖာ္မပါရယ္
္အိပ္ၿခင္းမဲ့...တံလွ်က္ျပင္းတိက
ခဲ၀ါအိုတစ္အုပ္...အေခ်ာင္းခံရပိုင္
္နာေပ်ာ္လို...မေကာင္းေအာင္
ျငိဳျငင္ခံရ ဇီျခင္းလား...

-ဂရုဏာမဲ့...
ၾသကာသ၏မရိုးသားရယ္...
စြန္႔ပိုက္မႈေၾကာင့္
ေတေဇာကို...ရက္လုပ္
မြတ္သိပ္မႈကို...အရီျခံဳ
အာဃာတ(စစ္ခြီး)တိ...မာန္ဖီရယ္
္လၿခမ္းေၿမ...အဖၿပည္မွာ
အဘုေခ်တိ...အမ်ားႀကီး
အသက္ရွင္ နီကက္ယင္....

-ရင္ခ်င္းအပ္...ပခံုးခ်င္းဆက္
စိတ္တိကို...တန္းစီ
အိမ္မက္ကို...စုတ္ခ်က္
ငါရို့...ရီးနီ ကတ္ကယ္...
ပြင့္ရယ္...ပန္းတုိင္း
လန္းနီ ဇီဗ်ယ ္...ေယ...

အယဥ္ေတာ္


-အမုန္းမဲ...
ဆတ္စပ္စီရာ
အၿပဳံးသက္...
အိမ္မက္ တိမွာ

-ဗ်ာဗါစံ...
ဆံသြယ္ထံုးေယြက
အၿပီး..ကစပ္ ..စရာေခ်..........
-လက္ပံပြင့္ငယ္...
ေလေ၀ွ့ဇီလာ
အေခ်ာ့ပ႑ာေခ်...
တိမ္တိုက္တိမွာ
ၿမဴးယိွုင္သာ...
ပန္းေခ်လြင့္ပါ...လို့..
မရီး...အပါးသုိ့...ေယ.......

စိတ္ေတာ္ၿဖယ္


*ခ်ရပြင့္...ရွက္သြယ္.....
သီပဏာ..ကံုး၍
ဆံဦးကင္းမွာ.........ဆုတည္လည္။
*လီၿပည့္ရဴးတခ်က္.... .
ရင္ကို..ဟပ္...၍
ပန္းတိ....ကုေဋကုဠာ....
ရြာဇိ..လည္။

*အသွ်င္........အလွ....
စၾကာလြမ္း၍
အၿပဳံး..၀လာ...ပြင့္ကာ...
စိတ္ေတာ္ၿဖယ္။

*အာရံု...မုိးေသာက္....
နွင္းမံႉေကာက္၍
က်ီးငွက္...သံခ်ဳိ........
တြန္ၾကဴးလည္။

*ေခ်ာင္းၿဖား...ေသာင္ယံ...
သဲ မႉန္္ဆန္ ...၍
တံလွ်ပ္...၀ီခြဲ.......
ၿမီ....ခဇီ.....လည္။

*ပန္းဇင္း...ဆြမ္းခံ.....
ေလွ်ာက္ေတာ္...ရပ္....၍
အသီးေတာ္.....ကပ္ခါ....
ဆုပန္လည္။

*မုဏိမဟာ...
ၿမတ္ကိုယ္ေတာ္...ကို.......
လက္စံုဖူး၍စိတ္ေတာ္ၿဖယ္....ေၾကာင္း.....
ေတာင္းဆုလည္။

၁၆.၁၁.၀၈