Monday, 25 February 2013

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ အယ္ေကဒါကြန္ယက္ (ေဒါက္တာ ရိုဟန္ ဂုဏ ရတန) = = = (ဘာသာျပန္ - ၅)


ေဒါက္တာ ရိုဟန္ ဂုဏရတန သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ့လာေရး ပါရဂူ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို အိုစမာ ဘင္လာဒင္၏ အယ္လ္ေကဒါအဖဲြ႕က ကြန္ယက္ဖဲြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေၾကာင္း သူ၏ ေဟာေျပာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာေသာ ေန႕စဲြကို ရွာမေတြ႕ေသးပါ။ (၂၀၀၃ - ၂၀၀၄)ေလာက္ကဟု ခန္႕မွန္းပါသည္။
[အဆက္]
Al Qaeda’s Network in Southeast Asia
by
Dr. Rohan Gunaratna

အယ္လ္ေကဒါ၏ ကမာၻလႊမ္းျခံဳ ထီး

အယ္လ္ေကဒါ ကိုယ္တိုင္မွာ ကမာၻလႊမ္းျခံဳ ထီးတစ္လက္ရွိပါတယ္။ အယ္လ္ေကဒါရဲ႕ ကမာၻလႊမ္းျခံဳထီးရဲ႕ နာမည္ကေတာ့ ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ တပ္သားမ်ားအား ဆန္႕က်င့္ေသာ ကမာၻ႕အစၥလာမ္ တပ္ဦး ျဖစ္ျပီး (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ဖန္တီးခဲ့တာပါ။ ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ တပ္သားမ်ားအား ဆန္႕က်င့္ေသာ ကမာၻ႕အစၥလာမ္ တပ္ဦးကို ဖန္တီးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အိုစမာ ဘင္လာဒင္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက၊ အာဖရိက က၊ အာရွက၊ ျပီးေတာ့ ေကာ့ေကးဆပ္ေဒသက တစ္ကဲြတစ္ျပားစီ ျဖစ္ေနတဲ့ အစၥလာမ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လႈပ္ရွားသက္၀င္ေစမယ္လို႕ ခိုင္ခုိင္ျမဲျမဲ ယံုၾကည္လုိ႕ပါပဲ။ သူက ေပါင္းစည္းထားတဲ့ အားထုတ္မႈကို ရခ်င္ပါတယ္။ အိုစမာဟာ ဂ်ီဟတ္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႕ ဘယ္တံုးကမွ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါဘူး။ အုိစမာဟာ အျမဲတမ္း ေနာက္ကြယ္ကေနျပီး ေထာက္ကူမႈေပးရင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ နဲ႕ သေဘာတရားေရးရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးရင္း ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အဲဒီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို သူ တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Al Qaeda’s Global Umbrella

Al Qaeda itself had a global umbrella. The name of the al Qaeda global umbrella was the World Islamic Front for Jihad Against the Jews and the Crusaders Organization created in February 1998. The reason the World Islamic Front for Jihad Against the Jews and the Crusaders was created was because Osama bin Laden firmly believed in mobilizing the disparate Islamist organiz- ations in the Middle East, in Asia, in Africa and in the Caucuses. He wanted to have a unified effort. Osama never aspired to be the leader of the jihad struggle. Osama al- ways was in the background giving assist- ance and giving strategic and ideological direction. And that was the principal reason he was able to build that coalition.

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ - အေရွ႕ေတာင္အာရွက ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ဒီအတိုင္းလုိက္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဟမ္ဘာလီဟာ အယ္လ္ေကဒါရဲ႕ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ပါတယ္။ ရာဘစ္တူတယ္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေပးတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံက အမ္အိုင္အယ္လ္အက္ဖ္ [မိုရို အစၥလာမ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး] နဲ႕ ေအအက္ဂ်ီ [အဘူဆာယက္ အုပ္စု]၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံက လက္စ္ကာ ဂ်န္ဒူလာဟ္၊ ေဂ်အိုင္ [ဂ်မ္မား အစၥလာမီးယား] နဲ႕ ဂ်မ္းမား ဆလာဖီးယား တို႕ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႕ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတို႕က ေဂ်အုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လည္းပဲ အဲဒီ အစည္းအေ၀းတက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမင္ရတာက ျမန္မာႏိုင္ငံက အာရ္အက္စ္အုိ နဲ႕ အာႏို တုိ႕က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
In Southeast Asia, the Southeast Asian leaders also did the same. Hambali was al Qaeda’s point man, convened the Rabitatul Mujahidin meeting, which was partly parti- cipated by representatives from MILF and ASG in the Philippines, Laskar Jundullah from Indonesia, JI, and Jemaah Salafia. Also, JI leaders from Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore and the Philippines participated in that meeting. Other than that, we saw representatives from the RSO and the ARNO from Myanmar, partici- pating in that meeting.

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ကက္ရွမီးယားမွာ တိုက္ခုိက္ေနတဲ့ ပါကစၥတန္အုပ္စု ျဖစ္တဲ့ လက္ကာ အီ တိုဘာ ဆိုတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အုပ္စု တစ္ခုဆီက အလည္အပတ္ လာျပီး ပါ၀င္တက္ေရာက္မယ္လုိ႕လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ကိုယ္စားလ်ယ္ဟာ မလာႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သိရတာက ေဂ်အိုင္ အဖဲြ႕၀င္ေတြဟာ ကက္ရွမီးယားကိုေတာင္မွ လည္ပတ္ျပီးသြားပါျပီ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ - ေဂ်အုိင္ အဖဲြ႕၀င္ တစ္ေယာက္ဟာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံနဲ႕ ကက္ရွမီးယားကို လည္ပတ္ခဲ့ျပီး လက္ရွ္ကာ အီ တိုဘာ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ အက္ဇတ္ ကက္ရွမီးယားနယ္နဲ႕ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
We also expected a visit from a Southeast Asian group that is from Lashkar-e-Toeba, a Pakistani group fighting in Kashmir to participate, but this particular representative could not come. And subsequently, we learned that JI members had even visited Kashmir. For instance, a JI member had visited Pakistan and Kashmir and had dis- cussions with the Lashkar-e-Toeba leaders in Azzad Kashmir and in Pakistan.

No comments: