Saturday, 17 January 2009

တပိုတြဲလ....(ဥကၠာပ်ံ)


ရာသီကုန္လြဲး၊ တပိုတြဲးသည္၊ လြမ္းဘြယ္အင္။ ။

ၿမဴးရြင္မူ အသြယ္သြယ္၊ ရထားသဘင္၊ နွစ္တိုင္းယဥ္ေက၊

ေသာင္းခြင္ ရို ရပ္ၿပည္ထက္။ ။

ေရွးထံုးစိုင္လာ၊ ရာဇဌာဏီ၊ မင္းေနၿပည္ နဲ၊ သြယ္သြယ္ၿမိဳ႔ ရြာ၌။ ။

က်ဳံးသံရိွုက္-သိမ္သိမ္ညံ၊ သမုဒၵရာ၊ ယမံုနာသည္၊ သီဒါ ဂယက္သံသို႔။ ။

မ်ားရွင္လူ-ေပ်ာ္မ်ိဳးစံု၊ ပိန္းေပါင္းခရာ၊ စည္ဒုပၸာ႔နယ္၊ ပတ္သာၿမိဳ႔လံုးၿခံဳမွ်။ ။

ဟာ-၀င္ကုန္-ဆြဲးရာဆြဲး၊ လက္လွအညီ၊ ကိုယ္စီရြံကိုတြဲး၍။ ။

တခ်ိဳ႔လဲး-ရထားေဘာင္၊ လလဲ၀င္းေၿပာင္၊ သန္းေခါင္ယံမွီး

ရင္ဘတ္တီး၍ ၾကက္ၾကီးတြန္လတ္ေယာင္သို႔။ ။

တမ်က္ေတာင္-မယွက္ခ်င္၊ လာမည္႔ရက္ကို ၊ တင္႔နည္းရာရာဆင္၍႔။ ။

တခ်ိဳ႔လဲး- ရႊင္ၿမဴးစံ၊ ရာသီကုန္လို႔၊ ေနြဦးတိုင္ လတ္ၿပန္ေသာ္။ ။

ရွစ္ေသာင္းလြန္- ေလးေထာင္ၿခား ၿမင္းမိုရ္ပတ္ရံ၊ ခုနွစ္တန္သည္

ယူဂန္ေတာင္ထိပ္ၿဖားက။ ။

စက္ရထားနီဗိမာန္၊ ေဟမာန္ခ်မ္းေဆာင္း၊ အလွည္႔ေၿပာင္း၍႔၊

တေပါင္းဆန္းဖိုၾကံခါ၊ က- ၿမဴးပ်ံ- က်ီးc ုက္ေသာင္း၊ ေတာင္းခ်င္းယွက္ၿခဳံ၊

နီဆာလွဴံေက၊ ရဂံုၿမိဳင္- ပိတ္ေပါင္း၌။ ။

တေရာင္းေရာင္း၀ဲလိုပ်ံ၊ ညွာစိမ္းဆတ္သြား၊ ပန္းစကားနယ္႔၊

ၾကြက္နား- ဒန္႔သလြန္တည္႔။ ။

မညိွဳးပန္း- ခ်ပ္တရာအေ၀ရာ၊ ၾကက္ရံုး၊ ဂမုန္း၊ ဇီဇ၀ါနွင္႔။ ။

ေရႊတုသာ- ေဇာ္ဂ်ီပန္း၊ ၿမတ္ေလး- ၾကန္ဇာ၊ ဇလတၱာေက

ညီညာပင္လံုးမႊမ္းမွ်။ ။

ၾကိဳင္အီးလြမ္း- ပင္တကာ၊ ရဂံုေတာခြင္၊ မႊမ္းဖ်င္ပြင္႔c ံုအာသည္။ ။

တေပါင္းလဆန္း လွာၿပန္၏႔ ေလ ။ ။
(ဥကၠာပ်ံ)


No comments: