Monday, 12 January 2009

အခင္ဦးေစာၿမေအာင္

ဖေယာင္းတိုင္းတေခ်ာင္းမီးဇာ
မကုန္ခင္....အလင္းကိုကူးပါ....
မီးဇာကုန္က....သြားရယ္လမ္းကိုေကာင္းေအာင္
ၾကိဳးစားပါ....
လူသီေက..ေလ..နာမည္..မသီ.....

(Khaing Ree Zan )

No comments: