Wednesday, 9 June 2010

ရိုဟင္ဂ်ာကို ဘယ္သူေမြးစားခဲ့သလဲ

ရခိုင္သား
( အဏၰ၀ါစစ္သည္ရဲ့ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ပေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးရဲ့ တင္ျပခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးကို ဘယ္သူေတြ ပြဲထုတ္လာခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္၀င္ စရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ပါတာမို႔
ေ၀မွ်ေပး လိုက္ပါတယ္။ )
အဏၰ၀ါ စစ္သည္ဆိုသူက ရိုဟင္ဂ်ာ အေၾကာင္း ေရးသြားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိတဲ့
ဖဆပလေခတ္က အေၾကာင္းေတြ ပါလာလို႕ ဗဟုသုတရပါတယ္။ ဖဆပလက အာဏာတစ္ခုထဲ အတြက္ ေရရွည္
အႏၲရာယ္ကို မၾကည့္ဘဲ ကုလားအမတ္ေတြ ေမြးခဲ့တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိ ကုလားအမတ္ေတြက
စသံုးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ထဲမွာ တစ္ခုေတာ့ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ တည္ျမဲ၊ သန္႕ရွင္း ကြဲျပီးေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ
တက္တယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ၁၉၆၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ ဆိုေတာ့ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထဲမွာ ဦးႏု
ရခုိင္ကို မဲဆြယ္ဖို႔ လာတယ္။ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္မွာ စည္းရံုးေရး လုပ္တဲ့အခါ ဦးႏုက သန္႕ရွင္းသာ အႏုိင္ရရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးလုိ႔ သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ျမန္မာ့ အသံက တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္ေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာနဲ႕ အသံလႊင့္
ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးသြားတယ္။ သူႏိုင္ေတာ့ ျမန္မာ့အသံကေန ရုိဟင္ဂ်ာ အစီအစဥ္ဆိုျပီး ေလးလေလာက္
လႊင့္လုိက္ေသးတယ္ ။ ေနာက္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ တက္ေတာ့မွ အဲဒီအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ ရပ္သြား တယ္။
ေနာက္ျပီး ဦးႏုကို ကုလားေတြက ေမယုျပည္နယ္ ဆိုျပီး သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းတယ္။ ဦးႏု က ျပည္နယ္ေတာ့
မေပးဘူး၊ သို႔ေသာ္ သီးျခားေဒသ တစ္ခု သတ္မွတ္ ေပးမယ္လို႔ ကတိေပး သြားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးႏုရဲ့ ပထစပါတီ
အႏုိင္ရတဲ့အခါ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၊ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ေတြကို ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္ဆိုျပီး သီးျခားခရိုင္
တစ္ခုဖြဲ႔တယ္။ အဲဒီခရိုင္ ထဲက ကုလားေတြကို မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေပးတဲ့ အတြက္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္
နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ဟသၤာစစ္ဆင္ေရးလုပ္တဲ့ အခါ အဲဒီကုလားေတြဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ခိုး၀င္လာတဲ့
ကုလားေတြမွန္း သိသိၾကီးနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ထားေတာ့ ျပန္လက္ခံခဲ့ရတယ္။
တကယ္ ဥပေဒအရက ၁၈၈၅ မတိုင္မီကစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ လူမ်ားကိုပဲ ႏုိင္ငံသား
အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ
ကူလီကူမာက်တဲ့ ကုလားမ်ားမွာ တာ၀န္ရိွသလို အမတ္ေနရာ သံုးေလးေနရာ ရဖို႔အတြက္ အာဏာ ရူးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး
သမားေတြမွာလဲ တာ၀န္ရိွ တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။
ဒါက အတိတ္တံုးက အျဖစ္ ။ အခု ေခတ္မွာလဲ ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာေပၚ ေရာက္လာေအာင္
လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ဒီမိုကေရစီ သမားဆိုသူေတြ ပါေနျပန္ တယ္။ ပထမဆံုး ပါလာတဲ့အဖြဲ႕က
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပါခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ာ းဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး
( မကဒတ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာတိုင္း အလြန္ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က မကဒတ ဗဟိုေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းမွာ ေကအင္ယူက ဖြဲ႕ေပးထားတဲ့ အစၥလမ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက လာတ့ဲ ရိုဟင္ဂ်ာ
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႕က ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးကို ေထာက္ခံဖို႔ ၊ အဲဒီလို ေထာက္ခံရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက
ေထာက္ပံ့ေငြေတြ ရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က မကဒတမွာ ရိွတဲ့ ရခိုင္
ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီအစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ ပါေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က ေတြးတာက န၀တကို
တိုက္ဖို႔အတြက္ အားလိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အားယူဖို႔ အတြက္ ရႏုိင္တဲ့ လက္နက္ အားလံုးကို သံုးရမယ္လို႔
ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႕ေန႔စြဲနဲ႔ မကဒတ ( ဗဟို) ရဲ့ သုေတသနဌာနက စာမ်က္ႏွာ ၄၉
မ်က္ႏွာပါစာ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္း တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစာတမ္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ
ျမန္မာအစိုးရက ျပဳလုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက
လူမ်ိဳးစုတစ္ခု အျဖစ္နဲ႔ ပံုေဖာ္ခဲ့ ပါတယ္။
အဲဒီစာတမ္းဟာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကုန္မွာ န၀တက ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးျပီး တရားမ၀င္
ခိုး၀င္လာသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ကုလားေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္ကို ျပန္ထြက္ေျပးတဲ့ အခ်ိန္နဲ႕
အခ်ိန္ကိုက္ ေပၚထြက္ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းလိုပဲ INGO ေတြဆီကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆိုတဲ့ စာတမ္းေတြ ဆက္တိုက္ ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္း အားလံုးမွာ
ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ဘာသာေရး၊ လူမိ်ဳးေရးအရ ဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္နဲ႔ ပံုေဖာ္ထားခဲ့ပါတယ္။
ဒီအတြက္လည္း မေလးရွားနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘာသာေရး အေျခခံပါတီေတြ၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းေတြက ေဒၚလာ
သန္းနဲ႔ခ်ီ သံုးခဲ့ပါတယ္။ မကဒတ ကိုလည္း ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ ေပးခဲ့ျပီး လက္နက္ အခ်ိဳ႕လဲ ေထာက္ပ့ံ
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအထိ
ေရာက္သြားျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ လူမိ်ဳးစုဆိုတာ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာ အတည္လို ျဖစ္သြားပါတယ္။ နအဖကို တိုက္ဖို႔ သံုးတဲ့
လက္နက္ေၾကာင့္ နအဖအစိုးရ ျပဳတ္က် မသြားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထဲမွာေတာ့ ဘယ္တံုးကမွ မရိွခဲ့တဲ့
မုတ္ဆိတ္ဖားနဲ႕ ကုလားလူမ်ိဳးစု တစ္စု အပိုင္ရလိုက္ပါပဲ။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဒီလို ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဘဂၤါလီ
ကုလားမ်ားဟာ သူမ်ားႏုိင္ငံကို ခိုး၀င္တဲ့လူ အျဖစ္ကေန ဖိႏိွပ္လို႔ ထြက္ေျပးလာ ရပါတယ္ဆိုတဲ့ ဒုကၡသည္ဘ၀ကို
ေရာက္သြားပါ ေတာ့တယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကေန ထိုင္း၊ မေလးရွားဘက္ကို ထြက္ၾက ေတာ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ
ဒီလိုခိုး၀င္ ေနတာေတြ ရိွတံုးျဖစ္သလို၊ ခုိး၀င္ လာသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ လုပ္တုိင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြကို
ဖိႏွိပ္ပါတယ္ဆိုျပီး ႏုိ္င္ငံတကာမွာ အသံကုန္ ေအာ္ခြင့္ လိုင္စင္ ရသြားတာပါပဲ။
မကဒတ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္ လာတာက ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ပါပဲ။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ကလဲ
မကဒတရဲ့ စဥ္းစားေပါက္ အတိုင္းပဲ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေငြတြင္းၾကီးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ENC အေနနဲ႔ေရာ၊
ဥေရာပမွာ သူလႈပ္ရွားေနတဲ့ အသိုင္းအ၀န္း ထဲမွာေရာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို Issue အျဖစ္နဲ႔ တင္လာပါတယ္။
ဒီလိုလုပ္တာကို ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ဟာ
ဦးခင္ေမာင္လို ရခိုင္ကိုယ္က်ိဳးရွာ ႏုိင္ငံေရး သမားကိုေတာ့ နံမည္ခံ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ေပးျပီး ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို
ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက ေထာက္ခံတဲ့ အသြင္ကိုေတာ့ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ေသးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ တရား၀င္ ေနထိုင္ခြင့္ ရေနတဲ့ ဘဂၤါလီ ကုလားမ်ားရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ
ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ စတာေတြကို လက္ခံပါတယ္။ အဖိႏိွပ္ခံ ျမန္မာျပည္သူ
ေတြလိုပဲ သူတို႔အေနနဲ႕ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို
ရဖို႔အတြက္ စည္းရံုး လႈပ္ရွားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီအခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး
ဘဂၤါလီ ကုလားေတြကို တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္တီးတာကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒီအခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး
ေနာက္ထပ္ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္မႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ အားေပးတာ။ ခုိး၀င္လာခဲ့သူေတြကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္
ေရာက္ေအာင္ လုပ္တာေတြ ကိုေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။
ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ အားေပးေနတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားကိုလည္း သူတို႔ အေနနဲ႔
လူ႕အခြင့္အေရးကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျပီး ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ဘယ္တံုးကမွ မရိွတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳး ေပၚလာေအာင္ လိမ္ညာ
လွည့္ပတ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားရဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ ေနျခင္းဟာလဲ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေစာ္ကားေနတာ
ျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား ညီညြတ္မႈကို ပ်က္စီးေအာင္
လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိေပးလိုပါတယ္။
၆၀ တံုးက ဦးႏုအာဏာရူးျပီး ကတိေတြ ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးက အတည္ ျဖစ္ခဲ့ရျပီးျပီ။
အခုလဲ နအဖကို ေဆာ္ဖို႔ အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာကို သံုးဖို႔ ျပန္လုပ္လာျပန္ျပီ။ ဒါဟာ ဖရန္ကင္စတိန္းလို ဖုတ္ေကာင္ၾကီးကို
အသက္သြင္း ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ နအဖ နဲ႔သာ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး၊
ျပည္ေထာင္စု အေရးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို မေမ့ဖို႔ လိုပါ တယ္။
ရခိုင္သား
Posted by ပိေတာက္ေျမ

No comments: