Sunday, 26 April 2009

Ar Shun-5

အိုေမတၱာသွ်င္လီထုကိုစား၍က်ြနု္ေတာ္ကို...
ထုဆိုက္ခရယ္ပုဂၢိဳလ္သည္.ဇာသို႔ပါလဲ....
ေအခုထိလမ္းတိမဆံုးဇီရခမ္းသိမ္႔ေၾကာင္႔စီရင္နီတံုးလား....
-အိုေမတၱာသွ်င္တခါေလ႔ နွတ္စကားမဆိုဖူးခရယ္....
ထိုသူ၏...ရိွဳင္းၿပမူသည္ကမီးေလာင္ၿပင္ကအမိမဲ႔အဘုေခ်ကို....
.မီးခိုလံုးတိနဲမိွူင္းတိုက္ထားပိုင္ပါရာ.....
-အိုေမတၱာသွ်င္မၿပံဴးတတ္္တယ္မ်က္နွုာနဲရီဓာတ္ဆုတ္ခန္းနီရယ္....
က်ြန္ွုပ္ခနၱာမွာပန္းပ်ိဳးသူအသွ်င္ေမတၱာလက္နွဲ့သိဂၤါရတရား...
ေအာက္ကိုေရာက္ဇီခဗ်ယ္...
-အိုေမတၱာသွ်င္က်ြန္ုပ္၏၀ိညည္႔သည္ ညဥ့္အခါ၌ပင္..
အာကာခုနိွုက္ထပ္တက္၍...
နိဗါန္တတူတူကူးရဇီေၾကာင္းေတာင္းဆုၿခီြမိလီေရ

No comments: