Saturday, 24 January 2009

ထိုခ်င္႔ေဒခ်င္႔ (၃)
အမည္မသိ...ရခိုင္ေရွးေဟာင္းရြက္ပုန္းသီး...ေတးၿခင္း..

အရင္ေခါက္ကလူ....ထြန္းစိန္ၿဖဴ......
ပုရြက္ဇိတ္..ေခ်...တစ္ေကာင္ ...ကိုက္
တစ္မိုး.....ပိုက္......
ပ်င္းရယ္အေၾကာင္းစါဆိုရွင္က....တင္စားစြာပါလတ္........ေယ႔ေကလဲ...က်န္ရယ္အပိုဒ္တိစြာ....က်ြနု္ေတာ္ကို...အဆင္႔ဆင္....ေၿပာၿပခရယ္....၀န္ေထာက္မင္းၾကီးေဟာင္းက..အသက္ၾကီးလာလို႔....မိန္က်လားပါရယ္.....သိရယ္....ညီအကိုတိ..ဆတ္ပဏာကူဇီခ်င့္ပါရယ္....
အယင္ခါက...မွတ္ရစြာတခုယိွပါသိရယ္...မိုးလင္းလဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ဖို႔...လူစုခါ..လားခဲရယ္သူငယ္ခ်င္းအိမ္ရိွုေရာက္လို...ယင္းသူ...အမိသယ္က...ၿခံရွို.... ထြက္လာပဏာ...ေတးၿခင္းတပုတ္...ပပိုက္နနိွက္ဆိုပါရယ္...
"""""သူငယ္ခ်င္း....အေပါင္းသင္းမ်ားအားကိုးေန...သလို....မိဘေဆြမ်ဳိး....အားကိုးေန...သလို....လို....ကိုယ္ကေတာ႔...ဘာမွ....မလုတ္ခ်င္႔ထာ၀ရအဟုတ္ပင္....ၿပင္းရိ..ေနတာ....အပို...အပို.....ၿပင္းရိ..ေနတာ....အပို...အပို...."""""""
ေယခါ..သူငယ္ခ်င္းလဲ....ဆီဖိုးေပးဗ်ာ....ဆိုပဏာ.....တခါထဲ....၀ူးဆိုပဏာ...ေမာင္းထြက္လားပါရယ္....မီးပိဳင္႔တိ...ၿဖတ္စြာ...မွတ္လို႔မက်..ခဘာ...ေနာက္က...က်ြန္ေတာ္ရို႔...လိုက္လီ..ေမာင္းၿပီးလီ..ဘာဗ်ယ္...ေအာက္သားၿပည္႔မွာ...ကိုယ္တိြ....တခုဘာ...တစ္ေက်ာင္းတဂါဌာဆိုရယ္ပိုင္..မနားေယ....
ပ်င္းရယ္..အေႀကာင္း...စကားတိပါ...
ေနာက္မွသိရစြာ..က..သူc ယ္ခ်င္းတိရွီမွာ....ေကာင္း၇ွက္လားပဏာ..
ေခ်ာင္းသာမွာ...လို..သိရပါရယ္...ၿပန္လာခါ..လက္၀တ္လားစားတိ..မပါလတ္ပါဗ်ာယ္...

Thursday, 22 January 2009

ေပ်ာ္ၾကီးက်


ကန္ေဘာင္ေဘးလမ္းထက္မွာ...လူတေယာက္...ကစိုင္ကစိုင္နဲ...ၾကိဳးတြဲေခ်၀တ္ပဏာ...ေလွ်ာက္ပါလတ္တယ္ဆိုရယ္.....ၾကၾကြပ္ဆူ ႏီရယ္....ႏပ ူၿပင္မွာ...က်မြွတ ္ ကၽႊဳပ္.....အေၿခာက္တိစြာ.....နီေနွာင္းကာလဆိုခါ....ၿခီတဖတ္စိုင္းလိုက္ပင္... ၿမီနီ အမႉန္တိကလဲ ...ခေယာင္းအတို ယိႉင္းရယ္ဘက္သို့... (သမက္တက္ပြဲ၊ ၀ါကၽႊတ္ပြဲတိမွာ.....ပေပါက္ဆုတ္ ၀ဲပိုင္ လဲ မဟုတ္ေယ.....ဘိုင္ညာ...ဘိုင္ညာ ...န ဲ ၿပီးနီ ကတ္တယ္...ေတာ္သလင္းတိုင္းသားတိနဲလဲမတူ....) ဘဲန ဲ ႏီပူဆာဆာမွာ.....ငေစြ...က ပိုင္ဆိုရယ္.......ယပိုင္နဲ....ကန္ေဘာင္အလြန္ကို အေရာက္မွာ....တခုခု နင္းမိခါ..ေၿဂသီသီ...လားပဏာ..

´´´´အိုင္း´´´´ ဇာလဲခ်င့္...... ခခ်ီးလား..မသိ......

ဟုတ္၀ါဟုတ္ယင့္လား....ဟုတ္တယ္ထင္ရယ္.......

အင္း...အနံေတာ့ဆင္ယင့္...(ေဘးဘီကို..စိုင္းၾကည့္ယင္းနဲ)..

ငါ ကိုင္ၾကည္မယ္.....(လက္ေခ်နဲ...ပြတ္ၾကည္ ပဏာ...မြီးၾကည္ရယ္လတ္)...

ႊ......အင္း... အနံ ေတာ့...ဟုတ္ေလာက္တယ္....

ယကယ္လဲ....မယ္သယ္လို့မဟုတ္ဘဲနဲ...အရာတၿခားတခုဆိုကယ္၀ါ.....

ကိုင္း......(ဆိုပဏာ......သွ်ာ ေခ်နဲတို့ၾကည္ပါရယ္လတ္...)

ထိၶး........ထၶိး..........ထၶိး..........ေယာ္...... ခ ခ်ီး ရာမနား........

ေတာက္....ဆိုပဏာ......ဘယ္ၿခီ..ဘယ္လက္..... ညာၿခီ...ညာလက္....နဲ....

သသုတ္သသုတ္....လတ္ယား...လတ္ယား......စိုင္းလားပါရယ္လတ္.......


စာၾကြင္း။ ။ၾကိုးတြဲေခ်=ကင္ဇီဘာရာ

ေတာ္သလင္းတိုင္းသား=စစ္သား

Sunday, 18 January 2009

က်ြန္ေတာ္Vsက်ြန္ေတာ္ရို႔သူcယ္ခ်င္း(ဆရာအပါအ၀င္)


ပံုရိပ္တိ နဲ အလြမ္းရာ
ၿဖည္ မရ c ါ႔ မွာ
ေအအခ်ိန္ခါရယ္ဆို
ိုေအလူတိနဲ ရာ
ကမၻာဆံုးပါဇီလို
မထင္မွတ္ ခဖူးစြာပို.....

-ပံုရိပ္ပြင္႔ ေဒဌာဏ မွာ
c ါ မွာတစ္ေယာက္
မေတာင္႔တရယ္ပင္
္ဇာလူရာ အၿပိဳက္ဆိုပါဇီ လို႔
မထင္မွတ္ဖူးခါ ဖုရားၾကီးသတ္ဇီပါ...

-တီြးမရ ေအခရီးရွည္မွာ
c ါ ကိုယ္မွာ အစိုးမရ
မ်က္လံုးတိ ဆံုဇီရာလို
ိုပံု မ၀ံ သိမ္႔ အ ဖူး ရယ္ခါ
မိုးၾကိဳးၿခိမ္႔ ထိုင္c ို ခဖူးရယ္၀ါ...

-၀မ္းဗ်သိမ္႔ လိမ္႔ဆြဲလို႔
လက္ညိုးညြန္႔ရာ ရီၿဖိဳက္ရာ
c ါ အရူးၿဖိဳက္နီခါ
c ါ နဲမတန္
ၿမတ္နိဳးခဖူးစြာ အဂါေယာင္႔ပါ.....

(အ၀ီးက....ထာ၀၇....သူc ယ္ ခ်င္း တိတြက္....)

ၾကာလွေအာင္
ၾကာလွေအာင္.....ၾကာလွေအာင္.................ၾကာလွေအာင္..ဟိန္.....ဟခရီက်....၀ါမရီသမက္....တၿပြဳတ္သီးစား....ထိုမွာ...ရြာၿပိဳနီဗ်ာ.....အရီးေဗ်ာမ....ေလွာ္စာအိုး...ကုန္ဖို.ဗ်ယ္....မထ...သိန္.လား....".....သံစဥ္ယိုင္ယိုင္နဲ....အဥ့္ယိုင္ၾကဴးသံ....ၾကားခါ....


ေခ်ာင္းေခ်ၾကားမွာ...ေလာင္းေခ်ေမ်ာ...လာရယ္ပိုင္.....လူးယင္းလူယင္း...ၾကာလွေအာင္....ထပါလတ္ပဏာ....."အိမ့္......ဇာလဲ...." ဆိုခါ...."အဆီြး...ပပက္ပ်ိဳ...ရကာက်.....ဇာအခ်ိန္ရိွဗ်ယ္လဲ.....""ဇာအခ်ိန္လဲေၿပာ....""ဟိုင့္.....ဘုမယ္..ရို့ တသိုက္...ပဇြန္ေခါင္း..ၿဖတ္နီေလာက္ဗ်ယ္....ဘေဒါင္း...ရို့လဲ....တပ္ရိကၡါအတြက္.......ဆရာေလး...ရို့...ဘမွာ.....လုပ္အားပီး....လားခဗ်ယ္.....နင္က...ကာလနဂါးလုတ္နီရယ္...ေပါင္တုတ္...ဆိုပဏာ....


ပိုက္ကြန္...တထီြကို...၀ဲပီးရယ္လတ္...ၾကာလွေအာင္...လဲ.....ထမင္းခ်မ္းနဲ..႕ငါးကင္...ကိုစားပဏာ.....မၿပီးရံုတမယ္...ေခ်ာင္းထဲသို့ ...ဆင္းလား.....ရယ္္....


ကပ၀...ၾကက္မၾကယ္...ေလာင္းမီးရြာ...တ၀ိုက္စြာ...အသြယ္သြယ္......စီးက်ႏီရယ္...ေခ်ာင္းလက္ၾကား...တိၾကားမွာ...မိေက်ာင္းတိလဲ....ၾကီးငယ္မဟူ...ရိွရယ္ဆိုခါ....နြားလား...နြားယင့္.....က်ြဲလား...က်ြဲယင္..၀င္၀င္...ဆြဲတတ္တယ္လတ္..ညည့္ခါ...ညည့္ခါ....ပုဇြန္ကန္ကို...၀င္၀င္ဂ်မ္းတတ္တယ္.....


ဆရာေလးရိုတိ လဲ....တစ္ေယာက္စ...နွစ္ေယာက္စ...ပါဖူးရယ္...လို....ေမာင္ရွင္ေခ်တိ...ေၿပာဖူးရယ္၀ါ........


ယပိုင္နဲ.....ၾကာလွေအာင္.....လဲ......နီ၀င္လိုလဲ...မေပၚလာ.....မိုးလင္းခါလဲ...မေပါက္လါ...တစ္ရက္...နွစ္ရက္ၾကာခါ....


မယါးသယ္....ေဖာင္သာမယ္...လဲအပူလံူးဆို...ပဏာ...ၾကာလွေအာင္...ကြန္ပိုက္၊ယက္သဲထိုး၊ဂွ်ံဳးေထာင္...ရယ္...ေခ်ာင္းရွိဳးကို....လားလား..ပဏာ....ငုိရယ္... ဆိုရယ္....


"""".....ၾကာလွေအာင္....ကို...ကိုက္တယ္.....မိေက်ာင္း.....ငါကို...ကိုက္ခလိုက္...ငါကို...ကိုက္ခလိုက္.....


""""""""ၾကာလွေအာင္....ကို...ကိုက္တယ္.....မိေက်ာင္း.....ငါကို...ကိုက္ခလိုက္...ငါကို...ကိုက္ခလိုက္.....


""""""""ၾကာလွေအာင္....ကို...ကိုက္တယ္.....မိေက်ာင္း.....ငါကို...ကိုက္ခလိုက္...ငါကို...ကိုက္ခလိုက္.....""""


ယပိုင္နဲ...နၿပင္းကတ္လာရယ္..ေမာင္ၾကီးရွင္...မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္စြာ...ေယာ္....ဇာၿဖိုက္စြာလဲ.........တစ္ရက္မဟုတ္....နွစ္ရက္မဟုတ္.....ေအ....ငါနဲတီြမယ္...ဆိုပဏာ....


ငါလာဗ်ယ္.....ပါးစက္ဟ...ပဏာ...အ၀ီးကပင္...စီုင္းပါလတ္တယ္လတ္.....အနားကိုေရာက္လို...ေဖာင္သာမယ္...ၿမင္ရယ္ခါ...


ဟိုင္႔........


အလားကားေၿပာစြာရာ........................


အလားကားေၿပာစြာရာ........................


အလားကားေၿပာစြာရာ........................


ဆိုပဏာတစ္ခါတည္းၿပီးလားရယ္.....လတ္......


စာၾကြင္း။ ။ၾကာလွေအာင္...က...ေခ်ာင္းမွာ...ကြန္ပိုက္ခါ.....ဆရာေလးရို့...တပ္ကို...အခြန္...မပီးလို....ၿခီခွ်ဳပ္က်နီစြာဆိုရယ္။

Saturday, 17 January 2009

တပိုတြဲလ....(ဥကၠာပ်ံ)


ရာသီကုန္လြဲး၊ တပိုတြဲးသည္၊ လြမ္းဘြယ္အင္။ ။

ၿမဴးရြင္မူ အသြယ္သြယ္၊ ရထားသဘင္၊ နွစ္တိုင္းယဥ္ေက၊

ေသာင္းခြင္ ရို ရပ္ၿပည္ထက္။ ။

ေရွးထံုးစိုင္လာ၊ ရာဇဌာဏီ၊ မင္းေနၿပည္ နဲ၊ သြယ္သြယ္ၿမိဳ႔ ရြာ၌။ ။

က်ဳံးသံရိွုက္-သိမ္သိမ္ညံ၊ သမုဒၵရာ၊ ယမံုနာသည္၊ သီဒါ ဂယက္သံသို႔။ ။

မ်ားရွင္လူ-ေပ်ာ္မ်ိဳးစံု၊ ပိန္းေပါင္းခရာ၊ စည္ဒုပၸာ႔နယ္၊ ပတ္သာၿမိဳ႔လံုးၿခံဳမွ်။ ။

ဟာ-၀င္ကုန္-ဆြဲးရာဆြဲး၊ လက္လွအညီ၊ ကိုယ္စီရြံကိုတြဲး၍။ ။

တခ်ိဳ႔လဲး-ရထားေဘာင္၊ လလဲ၀င္းေၿပာင္၊ သန္းေခါင္ယံမွီး

ရင္ဘတ္တီး၍ ၾကက္ၾကီးတြန္လတ္ေယာင္သို႔။ ။

တမ်က္ေတာင္-မယွက္ခ်င္၊ လာမည္႔ရက္ကို ၊ တင္႔နည္းရာရာဆင္၍႔။ ။

တခ်ိဳ႔လဲး- ရႊင္ၿမဴးစံ၊ ရာသီကုန္လို႔၊ ေနြဦးတိုင္ လတ္ၿပန္ေသာ္။ ။

ရွစ္ေသာင္းလြန္- ေလးေထာင္ၿခား ၿမင္းမိုရ္ပတ္ရံ၊ ခုနွစ္တန္သည္

ယူဂန္ေတာင္ထိပ္ၿဖားက။ ။

စက္ရထားနီဗိမာန္၊ ေဟမာန္ခ်မ္းေဆာင္း၊ အလွည္႔ေၿပာင္း၍႔၊

တေပါင္းဆန္းဖိုၾကံခါ၊ က- ၿမဴးပ်ံ- က်ီးc ုက္ေသာင္း၊ ေတာင္းခ်င္းယွက္ၿခဳံ၊

နီဆာလွဴံေက၊ ရဂံုၿမိဳင္- ပိတ္ေပါင္း၌။ ။

တေရာင္းေရာင္း၀ဲလိုပ်ံ၊ ညွာစိမ္းဆတ္သြား၊ ပန္းစကားနယ္႔၊

ၾကြက္နား- ဒန္႔သလြန္တည္႔။ ။

မညိွဳးပန္း- ခ်ပ္တရာအေ၀ရာ၊ ၾကက္ရံုး၊ ဂမုန္း၊ ဇီဇ၀ါနွင္႔။ ။

ေရႊတုသာ- ေဇာ္ဂ်ီပန္း၊ ၿမတ္ေလး- ၾကန္ဇာ၊ ဇလတၱာေက

ညီညာပင္လံုးမႊမ္းမွ်။ ။

ၾကိဳင္အီးလြမ္း- ပင္တကာ၊ ရဂံုေတာခြင္၊ မႊမ္းဖ်င္ပြင္႔c ံုအာသည္။ ။

တေပါင္းလဆန္း လွာၿပန္၏႔ ေလ ။ ။
(ဥကၠာပ်ံ)


Monday, 12 January 2009

အခင္ဦးေစာၿမေအာင္

ဖေယာင္းတိုင္းတေခ်ာင္းမီးဇာ
မကုန္ခင္....အလင္းကိုကူးပါ....
မီးဇာကုန္က....သြားရယ္လမ္းကိုေကာင္းေအာင္
ၾကိဳးစားပါ....
လူသီေက..ေလ..နာမည္..မသီ.....

(Khaing Ree Zan )

Sunday, 11 January 2009

အသွ်င္-(၃)...စားေတာ္ကဲ


-ရီခဲ စိမ္အသား
ၾကက္ရီ ထိုးပိန္႔နွင္႔...
ယင္နား c ါး..အ..တို...
နီေလာင္ ဟင္းရြက္
ပိုင္စရာ တို႔ကာယ္ ကို
ပိုက္c ါး ရီအခ်ိဳ မိႊလူးကာ
ပွ်ဳိက္ေမွာင္ တိုက္ထဲမွာ
ဘဲဥ ဆီဆမ္း ပဏာ...
စားရ ခမ္းသိမ္႔ေၾကာင္း
မေလ်ွာက္ ၀ံစြာ..
အေမာင႔္ စိတ္ ေစတနာ......

-ေရႊဟသၤာ ခံ
ယြမ္းပြဲ အုပ္ေတာ္ထက္
ႏွုိက္ဖြယ္ လိုရာ
သ်ိဳက္ ဦး အဆီကို
သံုးေဆာင္ပဏာ
ၿပဒါးသ လြန္မွာ...
ေမွးစက္ေပ်ာ္္၍
အေမာင႔္ အေၾကာင္း...
အတီြး ၿမဴးယိႉင္သာ
အသွ်င္ ၿပံဳးနီ ပါ.........

Thursday, 8 January 2009

Ceremony of Dr.Saw Mra Aung (ALD) Memorial day in London


Dear Sir / Madam,

We are please inviting you to attend the ceremony of Dr.OoSaw Mra Aung memorial. Ha was a president of Arakan League for Democracy (ALD) and chairman of CRPP.

He become of president of ALD in 1990 and led party to achieve the support of majority of Arakamese people. ALD therefore attained 11 place in parliament after 1990 election in Burma but undermined by military regime. He was imprisoned by the regime not long after becomingchairman of CRPP in 1998 and released in 2001.He fourght for Democracy and let his party untill he pass away in 05/01/09 when he was 92 years old.We would be greatful if you can attend this memorial ceremony.
Your are sincerely,
Maung K M Zan.
On behalf of Arakanese Community (UK).
Ceremony Details:
Time :06:00 - 08:00 pm
Date: 13/01/09 (Tuesday)
Place: Burmese Campaign Office Hall.
28 Charles SQ,
London N1 6HT
Near by Old Street Station.
Contact Person:
Maung K M Zan.
078 0983 8241
078 5257 8366
078 6826 3321